Vlada F BiH razmatrala zahtjeve dijaliziranih i transplantiranih