Isključuju se s dijalize!
29. listopada 2019.
Vlada F BiH razmatrala zahtjeve dijaliziranih i transplantiranih
31. listopada 2019.
Prikaži sve

Al Jazeera o protestima

Dijalizni i transplantirani pacijenti iz Federacije Bosne i Hercegovine protestuju ispred Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Nezaodovoljni su provedbom Zakona o translapantaciji organa i tkiva, brojem transplantacija na kliničkim centrima u Federaciji, uslovima u dijaliznim centrima i dostupnim lijekovima na esencijalnim listama.

Traže da Federalna vlada na hitnoj sjednici razmotri njihove probleme, primora kliničke centre da povećaju broj translapantacija i količine lijekova na esencijalnim listama.

Takođe, zahtijevaju obnovu aparata i povećanje broja stručnog osoblja.

Arduana Pribinja izvještava ispred Kliničkog centra u Sarajevu.