Memorandum o međunarodnoj saradnji

Na sastanku održanom 30. marta 2015. godine na Zlatiboru dogovorena je saradnja udruga kroz Mrežu transplantiranih jugoistočne Evrope potpisivanjem zajedničkog memoranduma o saradnji.
Memorandum o saradnji
Memoradum možete pogledati ovdje.