Centri za hemodijalizu u Federaciji BIH

Popis centara za hemodijalizu u Federaciji BiH:


1. EURODIJALIZNI CENTAR BIHAĆ

Voditelj: dr. Mirjana Mujakić
Adresa: Darivalaca krvi bb 77000 Bihać


2. CENTAR ZA HEMODIJALIZU LIVNO

Voditelj: dr.Zdenka Kelava
Adresa: Sv. Ive bb  88101 Livno


03. CENTAR ZA HEMODIJALIZU MOSTAR

Voditelj: dr.med.sc. Slavica Čorić
Adresa: Kardinala Stepinca bb 88000 Mostar


04. JU OPĆA BOLNICA KONJIC-HD

Voditelj: dr.Indira Miljević
Adresa : Bolnička bb 88400 Konjic


05. SATELITSKI CENTAR ZA HD – DOM ZDRAVLJA ILIDŽA

Voditelj: prim.dr.Emir Avdić
Adresa : dr.Mustafe Pintola 71000 Sarajevo


06. KLINIKA ZA HEMODIJALIZU SARAJEVO

Voditelj: prof. Halima Resić
Adresa: Bolnička 25 71000 Sarajevo


07. KLINIKA ZA NEFROLOGIJU SARAJEVO

Voditelj:  prof.dr.Senija Rešić
Adresa: Bolnička 25 71000 Sarajevo


08. DOM ZDRAVLJA VISOKO – HEMODIJALIZA

Voditelj: dr. Indira Zukić
Adresa: Dom zdravlja 71300 Visoko


09. CENTAR ZA HEMODIUJALIZU ZENICA

Voditelj: dr. Lejla Hanatalašević
Crkvice 67 72000 Zenica


10. CENTAR ZA HEMODIJALIZU TEŠANJ

Voditelj: dr. Besim Prnjavorac
Adresa : Opća bolnica Tešanj 74260


11. CENTAR ZA HEMODIJALIZU GRAČANICA

Voditelj: dr. Namik Slaminik
Adresa: Mustafe Beganovića 75320 Gračanica


12. KLINIKA ZA NEFROLOGIJU DIJALIZU I TRANSPLANTACIJU TUZLA

Voditelj: prof.dr. Enisa Mešić
Adresa : Trnovac bb 75000 Tuzla


13. ODJEL ZA HEMODIJALIZU ODŽAK

Voditelj : prim.dr.Želimir Stipančić
Adresa : Titova 37 76290 Odžak


14. DOM ZDRAVLJA ŽIVINICE – HEMODIJALIZA


15. DOM ZDRAVLJA ŽEPČE – Hemodijaliza

Adresa: ULICA I 37 722230 Žepče


16. HEMODIJALIZA TRAVNIK

Voditelj: Džemal Hrnjić
Adresa : Kalibunar bb 72270 Travnik


17. DC CAZIN


18. DC BUGOJNO