USPJEŠNO RIJEŠEN PROBLEM PRIJEVOZA PACIJENATA IZ ČITLUKA NA KEMODIJALIZU U MOSTAR

Javna tribina „Darivanje organa – šansa za novi život“
30. prosinca 2016.
Osnovano Udruženje Dijliziranih i transplantiranih osoba u Kaknju
12. veljače 2017.
Prikaži sve

USPJEŠNO RIJEŠEN PROBLEM PRIJEVOZA PACIJENATA IZ ČITLUKA NA KEMODIJALIZU U MOSTAR

Nakon obraćanja Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH Ombudsmanu za ljudska prava BiH i niza aktivnosti koje je Područni ured Ombudsmana u Mostaru s tim u vezi poduzeo prema svim relevantnim čimbenicima, a koji su na neki način mogli utjecati na probleme pacijenata, napokon je riješen problem sa prijevozom za pet dijaliznih pacijenata iz općine Čitluk.

Naime, ovi pacijenti sada imaju prijevoz od svojih domova na dijalizu u Mostar i povratak sa dijalize do kućnog praga na šta uostalom imaju pravo po svim zakonima i propisima, kao i ostalih blizu 2000 dijaliziranih pacijenata u FBiH.

Na angažmanu oko rješavanja ovog problema sa kojim su se čitlučki pacijenti borili više od pola godine, u ime pacijenata i u ime Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH (UDiTB FBiH), Ombudsmanima se zahvalio Predsjednik UDiTB FBiH, uz ocjenu da je angažman institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH bio presudan u ovom slučaju.