Osnovano Udruženje Dijliziranih i transplantiranih osoba u Kaknju

USPJEŠNO RIJEŠEN PROBLEM PRIJEVOZA PACIJENATA IZ ČITLUKA NA KEMODIJALIZU U MOSTAR
25. siječnja 2017.
Svjetski dan bubrega – Dom kulture Kakanj 09.03 .2017.
9. ožujka 2017.
Prikaži sve

Osnovano Udruženje Dijliziranih i transplantiranih osoba u Kaknju

U KAKNJU OSNOVANO UDRUŽENJE DIJALIZIRANIH I TRANSPLANTIRANIH OSOBA (UDiTO)….ISKRENE ČESTITKE i nadamo se uspješnoj suradnji a sve u cilju kvalitetnije dijalize i većeboja transplantacija….