Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transpalntaciju u BiH izdalo priopćenje za javnost i medije

U Bugojnu otvoren novi dijalizni centar!
31. siječnja 2019.
Saopćenje Udruženja ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju u BiH o TRANSPLANTACIJ
1. veljače 2019.
Prikaži sve

Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transpalntaciju u BiH izdalo priopćenje za javnost i medije

Sarajevo, datum 1.02 2019 .
SAOPĆENJE ZA JAVNOST

UNDT BIH IZRAŽAVA OZBILJNU ZABRINUTOST zbogneadekvatnih uslova u dijaliznim centrima FBiH i nepostojanja nacionalnog programa prevencije hronične bubrežne bolesti
Udruženje ljekara/liječnika za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini (UNDTBiH) izražava ozbiljnu zabrinutost zbog sve većeg broja pacijenata na dijalizi,oko 3000,od čega je 40% iznad 65 god starostia oko 500 pacijenata je ispod 45 godina starosti .O problemu dijalize u FBiH se posebno razgovaralo na Godišnjoj skupštini UNDTBiH održanoj 01. Februara 2019. godine u Sarajevu. Zabrinjavajuće je stanje dijaliznim centrima u FBiHzbog loše kadrovske situacije ,neadekvatnog zanavljanja opreme, ograničenih prostornih kapaciteta, nedovoljne količine i neredovne isporuke neophodnih lijekova. Poređenja radi, u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu su svi dijalizni centri privatni. U FBIH postoji ukupno 15 dijaliznih centara i svake godine se broj pacijenata poveća do 10%.Određeni Centri rade godinama u četiri smjene (Sarajevo i Tuzla, doskora Zenica). Dijaliziranje u četvrtoj smjeni je neadekvatno i nehumanojer ta smjena traje 22 -02 h iza ponoći.
Aparati za hemodijalizu se ne zanavljaju u FBiH, više od 50% aparata je prešlo preko 50.000 sati rada,a trebalo bi da se nakon 15000 sati zanavljaju. Ne postoji kontinuirano zanavljanje aparata jer svaki Kanton, shodno svojim mogućnostima, to rješava (većini slučajeva ne rješava).U Republici Srpskoj i Brčko distriktu to je rješeno kroz javno privatno partnerstvoi smatramo da se u FBiH, kroz projekat javnog privatnog partnerstva u skladu s Pravilnikom o radu dijaliznih centara, mogu obezbijediti kvaliteniji uslovi za liječenje dijalizom.

Bosna i Hercegovina nema nacionalni program prevencije hronične bubrežne bolesti od koje danas u svijetu boluje 850 miliona ljudi. Procjenjuje se da više od 50% stanovnika BiH boluje od povišenog krvnog tlaka, prekomjerne tjelesne težine, oko 30% od šećerne bolesti. U BiH 40% stanovnika su pušači. Zato možemo smatrati da 30-40 % stanovnika BiH ima povišen rizik razvoja hronične bubrežne bolesti. UNDTBiH, kao krovna strukovna organizacija nefrologa, strogo preporučuje ministarstvima zdravstva da razviju entitetske / državne programe prevencije hronične bubrežne bolesti u kojima bi primarna zdravstvena zaštita bila ključna.
UNDTBiH još jednom poziva sve relevantne institucije da poboljšaju kvalitet dijaliznog liječenja u FBiH i da izrade programe prevencije hronične bubrežne bolesti. Na taj način će se dugoročno smanjiti broj broj pacijenata na dijalizi, a država će uštediti značajna sredstva.

Udruženje ljekara/liječnika za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini (UNDTBiH)