Sastanak u Federalnom ministarstvu zdravstva

Aktivnosti UDiT TK
20. studenoga 2019.
Marš za žrtve korupcije
9. prosinca 2019.
Prikaži sve

Sastanak u Federalnom ministarstvu zdravstva

Na zahtjev naše Udruge i Donorske mreže u BiH danas je u Federalnom ministarstvu zdravstva u Sarajevu održan jako koristan sastanak.
Sastanku je prisustvovao i predstavnik ZZOiRO F BiH na čemu se od srca zahvaljujemo.
Razgovaralo se o zaključcima Vlade F BiH a vezano za transplantacijski proces kao i za probleme dijaliznih centara u BiH.
Centar za transplantacijsku medicinu od prije nešto više od mjesec dana dobio je i novu direktoricu Centra, koja nam je u kratkim crtama obrazložila plan njihovih aktivnosti u narednom periodu.
Vlada i FMZ su već uputili zahtjeve prema osnivačima dijaliznih centara po kantonima i gradovima, vezano za zamjenu zastarijelie aparature.
Također, Vlada je donijela odluku vezano za imunosupresivnu terapiju, da se ona ne mjenja ako daje dobre rezultate kod transplantiranih pacijenta.
Iako je ova godina pri kraju, aktivnosti Donorske mreže i anše Udruge nisu završile.
Do kraja godine bit će održan vrlo važan okrugli stol na temu donacije i transplantacije, na kojem će sudjelovati ključni ljudi, lječnici, prof.dr.od kojih uveliko ovisi transplantacijski proces u F BiH.
Na kraju sastanka sam postavio pitanje vezano za dijalizu u Goraždu. FMZ nije dobilo nikakav zvanični zahtjev od gradskih vlasti a u ranijim razgovorima vezanim za otvaranje HD centra u Goraždu, navodno je bio problem to što bi dijalzni centar bio na katu a to se ne uklapa u pravilnike i zakonsku regulativu.
Na kratko se svratilo i u ured direktorice Centra za TX medicinu kojeg krasi naš promidžbeni materijal.

Hvala svima koji su danas bili na sastanku i svojom konstruktivnom diskusijom pokrenuli neke stvari koje su neophodne za kontinuirani transplantacijski proces.

#Dijaliza #Transplantacija #DonorskamrezaBiH #FMZ