Radna posjeta predstavnika DITB FBIH institucijama Federacije BIH

VIII. sportski susreti dijaliziranih i transplantiranih – Rovinj 2014.
20. rujna 2014.
Svjetski dan bubrega 15.03.2015. – manifestacija Sarajevo
15. ožujka 2015.
Prikaži sve

Radna posjeta predstavnika DITB FBIH institucijama Federacije BIH

Danas 30.09.2014.su predstavnici Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika F BiH, predsjednik Udruženja Tomislav Žuljević i podpredsjednik Muhamed Kadrić, bili uradnoj posjeti instiucijama F BiH. Posjet smo započeli sastankom sa Federalnim ministrom zdravstva gospodinom Rusmirom Mesihovićem.

Razgovarali smo o novootvorenom TRANSPLANTACIJSKOM CENTRU, ali i o ostalim pitanjima i probemima koje imaju pacijenti na hemodijalizi u Federaciji. Kao predstavnici Federalnog udruženja, stavili smo se ovom Ministartvu na raspolaganje kako bi pomogli oko realizacije transplantacijskog programa u smislu promoviranja darivanja organa na sve načine, štandovima, tribinama, okruglim stolovima itd. Ministar je obećao punu logističku potporu. Odmah po završetku sastanka sa Federalnim ministrom zdravstva, susreli smo se i sa predsjednikom F BiH gospodinom Živkom Budimirom.

Predsjednik F BiH potpisuje donorsku karticu

Predsjednik F BiH potpisuje donorsku karticu

Predsjednika Federacije smo upoznali o osnivanju i strukturama Udruženja DiTB F BiH. Također smo mu predočili i situaciju u F BiH kada je u pitanju broj ljudi na hemodijalizi i broj transplantacija. U razgovoru sa g. Predsjenikom ukazali smo na planove i način rada našeg udruženja. Nakon našeg izlaganja, Predsejdnik je dao svoju punu podršku radu udruženja.

Kada smo razgovarali o DONORSKOJ KARTICI, predsjednik je bez razmišljanja ponudio da i sam potpiše DONORSKU KARTICU što je na kraju sastanka i učinio i tako dao potporu našim aktivnostima i našem radu. Radnu posjetu institucijma, završili smo u Fedaralnom zavodu zdravstvenog osiguranjai reosiguranja na sastanku sa direktoricom zavoda gospođom Novkom Agić.

Na satanku smo razgovarali o upučivanju bolesnika iz Federacija na liječenje i transplantaciju van BiH. Direktoricu zavoda smo obavijestili o problemia na dijalizama u Federaciji koji se ogledaju u nedovoljnoj količini lijekova koje prate ove bolesnike, a to su najčeće eritropoetin, zemplar, venofer. Predoložili smoi da se neki lijekovi, tu mislimo prije svega na vezaće fosfora, uvrste na esencijalnu listu. Razgovarali smo i o jedinstvenoj Federalnoj listi čekanja za transplantaciju. Direktorica zavoda je izrazila zadovoljstvo sastankom i stavila se na raspolaganje našem udruženju po svim pitanjima koje pokriva zavod zdravstvenog osguranja.

Smatramo da je današnji posjet institucijama Federacije BiH bio izuzetno uspješan i plodonosan i da će se i dalje uvažavati naše primjedbe i prijedlozi.

Predsjednik UO U DiTB F BiH,
Tomislav Žuljević