Mangalija – Rumunjska: Ljetna škola

U Vitezu završeni 7. Međunarodni susreti dijaliziranih i transplantiranih „ VITEZ 2016“
16. lipnja 2016.
Javna tribina : Darivanje organa –Šansa za novi život
2. studenoga 2016.
Prikaži sve

Mangalija – Rumunjska: Ljetna škola

Od 31.09. do 05.09.2016.u svojstvu predsjednika Udruženja DiTB F BiH, sudjelovao sam na Ljetnoj školi za kronične i transplantirane bolesnike. Na ovom kampu sudjelovali su, pored domaćina Rumunjske, i predstavnici Moldavije i Hrvatske. Pored ostalih aktivnosti, imao sam i prezentaciju na kojoj sam ukratko objasnio stanje U BiH i aktivnosti naše udruge od njenog osnivanja do danas. Iskoristio sam priliku te sam uspostavio kontakte sa udrugama iz Moldavije. Zanimljivo je bilo vidjeti na koji način Udruge iz Rumunjske rade na edukaciji bubrežnih i transplantiranih bolesnika.

Ljetna škola je između ostalog sadržavala i slijedeće programske teme:

  • ishrana kroničnih bubrežnih bolesnika
  • rad na psihofizičkoj rehabilitaciji bolesnika na dijalizi
  • razgovor- odnos između ljekara i pacijenta

Uglavnom iz Rumunjske nosimo dosta pozitivnog iskustva koje ćemo pokušati prenijeti

ovdje kod nas u Bosnu i Hercegovinu.