Intervju člana UO UDiTB F BiH g.Muhameda Kadrića

Sastanak u Federalnom ministarstvu zdravstva
16. veljače 2021.
Pacijenti kao najvažniji sudionik u procesu kreiranje listi lijekova
24. veljače 2021.
Prikaži sve

Intervju člana UO UDiTB F BiH g.Muhameda Kadrića

Muhamed Kadrić predsjednik UGiHBB ZE_DO kantona veliki borac za prava i bolje uvijete dijaliznih pacijenta!

I ako gotovo 20 godina na dijalizi, nikad se nije umorio radeći na dobrobit Udruženja koja vodi i svih pacijenta koji su na dijalizi i drugih koji čekaju na transplantacij