Hvale vrijedna inicijativa zastupnice Majre Dautbegović

Obraćanje nefrolozima F BiH na Skupštini UNDT BiH , Vlašić 5/2022
28. svibnja 2022.
Održana izvještajno-izborna Skupština UDiTB F BiH
6. lipnja 2022.
Prikaži sve

Hvale vrijedna inicijativa zastupnice Majre Dautbegović

U saradnji sa Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika F BiH na 33. Redovnoj sjednici PDP FBiH u okviru zastupničkog sata iskoristila sam priliku da uputim sljedeću inicijativu:
“Da naknada troškova dženaze – sahrane za članove porodice koji su nakon smrti bližnjeg člana porodice dale saglasnost za eksplantaciju organa ide na teret Federalnog fonda solidarnosti, kao i ostali troškovi vezani za prijevoz tijela radi obdukcije, te čuvanja u mrtvačnici.”
Na ovaj način pružili bismo simboličan vid zahvalnosti članovima porodice donora za njihov altruistični akt koji mora da se poštuje od strane predstavnika vlasti i civilnog društva❗