Isključenja sa dijalize u F BiH
25. listopada 2017.
Tribina Tomislav Grad : “Darivanje organa Novi život na dar”
28. listopada 2017.

Potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović održala je danas sastanak sa predstavnicima Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH (UDiT FBiH).

Predsjednik Udruženja Tomislav Žuljević i njegova saradnica Amela Šiljević, predsjednica Udruženja KS, upoznali su potpredsjednicu Mahmutbegović sa aktivnostima udruženja koje je na federalnom nivou osnovano 2014. godine.

Na sastanku se razgovaralo o problemima sa kojima se susreću dijalizirani i transplantirani pacijenti u Federaciji BiH. Posebno je istaknuta važnost usvajanja Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o  transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja u FBiH, koji je dobar temelj za poboljšanje uslova transplantacije za pacijente, čime bi se obuhvat transplantacija povećao.

Predsjednik udruženja Tomislav Žuljević je naglasio važnost  podizanja  svijesti građana o značaju transplantacije. Također je naglašena potreba da se postojeći zakonodavni sistem ojača kao i da se poboljša rad Centra za transplantacijsku medicinu i bolničkih koordinatora za transplantaciju koji su imenovani 2014. godine.

Tokom sastanka naglašen je i problem postojećih dijaliznih centara u kojima je usporeno obnavljanje starih aparata za hemodijalizu.

Potpredsjednica Mahmutbegović istakla je važnost aktualizacije problema dijaliziranih i transplantiranih bolesnika, te predložila da se maksimalno angažuju svi segmenti u okviru postojećeg zakonodavnog sistema, te dala podršku donošenju Prijedloga Zakona o  izmjena i dopunama  Zakona o  transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja u FBiH. Također je iskazala spremnost da se aktivno uključi u rješavanje problema sa kojima se susreću dijalizirani i transplantirani  bolesnici, te ukazala na potrebu i važnost održavanja sastanka sa Kolegijem oba doma Parlamenta Federacije BiH.