Tamo gdje prestaje država počinje humanost

Emisija REZIME-FTV
20. prosinca 2023.
U ponudi:
3. siječnja 2024.
Prikaži sve

Tamo gdje prestaje država počinje humanost

Na žalost, zbog prijave nekih farmaceutskih tvrtki koje su nas prijavile da kršimo FB pravila, FB nam je onemogućio da i dalje pomažemo ljudima da pronađu lijek koji im je potreban ili da daju lijek koji im ne treba, a moj osobni FB profil je blokiran na 6 mjeseci.

Uskoro ćemo ovu našu aktivnost prebaciti na našu web stranicu, o čemu ćete biti blagovremeno obavješteni.