Svjetski dan bubrega-Zajedničko obilježavanje u Sarajevu

Radni posjet Mostaru-Priprema za tribinu
14. ožujka 2018.
Naslovnica Večernjeg lista
21. ožujka 2018.
Prikaži sve

Svjetski dan bubrega-Zajedničko obilježavanje u Sarajevu

SvjetskiDanBubrega obilježen u Sarajevu.
Udruženje dijaliziranih i transplantiranih Federacije BiH zajedno sa Udruženjem dijaliziranih i transplantiranih KS, Donorskom mrežom KS i Donorskom mrežom BiH ispred Katedrale obilježili ovogodišnji Svjetsko dan bubrega.
To je bila prigoda da, podjelom edukativnih brošura i letaka te u razgovoru sa građanima upozorimo na ovu podmuklu bolest koja je tihi ubojica i koja uzima sve više maha. Prevencija je ono na ćemu radimo premalo, gotovo nikako i zbog toga se bavimo samo posljedicama a to je liječnje, a liječenje obično završi dijalizom premda je #transplantacija najbolji način liječenja.
Međutim, transplantacija je u BiH PREMALO i na tom planu moramo raditi još više kako bi animirali institucije i ljekare da napokon započnu da rade transplantaciju kontinuirano i da se radi što više transplantacija sa preminulih osoba.
Više darovanih organa, više transplantacija ,više spašenih života

!