Sudjelovanje na tečaju za inteziviste koju su predvodili stručnjaci iz Turske

Muhamed Kadrić – borac za prava dijaliznih pacijenata
27. studenoga 2023.
Generalna Skupština ETDSF-Lisabon
11. prosinca 2023.
Prikaži sve

Sudjelovanje na tečaju za inteziviste koju su predvodili stručnjaci iz Turske

Više od 50 zdravstvenih stručnjaka uključenih u program transplantacije u Federaciji Bosne i Hercegovine sudjeluju na tečaju „Intensive Care Medicine and Organ Donation Course“ u Sarajevu.

Tečaj vode stručnjaci iz oblasti transplantacije iz Turske, u cilju unapređenja donorskog programa i programa transplantacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i unapređenja znanja i vještina koje su od značaja za rad zdravstvenih djelatnika. Sudionici su imenovani  bolnički koordinatori i zamjenici koordinatora, anesteziolozi, intenzivisti, neurolozi kao i drugi zdravstveni stručnjaci koji sudjeluju u programu transplantacije iz sva tri klinička centra u Federaciji BiH, te općinskih i kantonalnih bolnica. 

“Federacija BiH kao i zemlje koje se suočavaju s nedovoljnim brojem organa za presađivanje, pokušava pronaći i postaviti učinkovit model i strategiju za povećanje broja donora. Iskustva zemalja koje se po broju darivatelja i urađenih transplantacija nalaze u vrhu, prije svega Hrvatska i Španjolska, govore da je za uspješan program kadaverične transplantacije nužno imati savršenu organizaciju, te educiran i motiviran kadar. Federalno ministarstvo zdravstva kontinuirano provodi aktivnosti u cilju razvoja transplantacijske medicine s posebnim akcentom na razvoj donorskog programa. Područje transplantacijske medicine u cijelosti je pravno regulirano, te su doneseni svi podzakonski akti koji omogućuju da se program transplantacije u Federaciji BiH provodi neometano i sukladno etičkim i stručnim standardima, kao i EU direktivama i smjernicama. Međutim, podatak Centra za transplantacijsku medicinu da je od 2014. godine do danas obavljeno 86 razgovora s obiteljima osoba kojima je utvrđena moždana smrt, te dobiveno 26 pristanaka obitelji za darivanje organa i tkiva, ukazuje na to da se moraju intenzivirati aktivnosti na podizanju svijesti o značaju darivanja organa i tkiva, kao i aktivnosti na edukaciji zdravstvenih stručnjaka. U tom kontekstu ovaj tečaj predstavlja priliku da idemo korak naprijed, da zdravstvenim stručnjacima omogućimo stjecanje znanja i vještina koje su od značaja za njihov rad“, istakla je direktorica Centra za transplantacijsku medicinu Olivera Tadić.

„Smatram da je transplantacijska medicina vrh medicine, sublimirano potpuno medicinsko znanje u jednoj proceduri transplantacije, eksplantacije i proglašenju moždane smrti. Stoga svi zdravstveni djelatnici imaju podršku Kliničkog centra i nadam se da ćemo u budućnosti mnogo više surađivati, kao i da će Klinički centar Univerziteta u Sarajevu sljedeći put biti suorganizator ovakvog događaja“, rekao je vd direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Alen Pilav.

Tečaj organiziraju Federalno ministarstvo zdravstva, Turska fondacija za transplantaciju, Tursko udruženje intenzivista i Donorska mreža u BiH, te predstavlja nastavak aktivnosti dvogodišnjeg projekta „Projekt tehničke pomoći za jačanje sustava doniranja i transplantacije organa u Bosni i Hercegovini“.