Prijam kod Potpredsjednika F BiH g.Milana Dunovića

MEDIJSKO PRAĆENJE i ODJECI PROTESTA
22. lipnja 2017.
Sa predsjedavajućom Doma Naroda F BiH g.Lidijom Bradara
14. srpnja 2017.
Prikaži sve

Prijam kod Potpredsjednika F BiH g.Milana Dunovića

Potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović primio je danas u posjetu predstavnike Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika F BiH – DiTB.

Predsjednik Udruženja Tomislav Žuljević, te njegovi saradnici Amela Šiljević, ujedno  i predsjednica Udruženja KS, i Muhamed Kadrić predsjednik Udruženja ZE-DO kantona i potpredsjednik federalnog Udruženja, informisali su potpredsjednika Dunovića o svojim dugogodišnjim aktivnostima. Udruženje na Federalnom nivou osnovano je 2014. godine, što je znato olakšalo funkcionisanje svih kantonalnih udruženja, ali ne i riješilo probleme bolesnika. Svoje nezadovoljstvo iskazali su i na nedavno održanim protestima ispred zgrade Parlamenta F BiH,  s obzirom da novi Prijedlog Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, nakon usvojenog Nacrta i Javne rasprave, nije stavljen na dnevni red. Ističu da se time samo produžuje agonija svih bolesnika u BiH, a pogotovo onih kojima je transplantacija organa jedina nada za život. Insistiraju i na tome da onima, kojima transplantacija nije rješenje, bude obezbijeđena što bolja i kvalitetnija dijaliza kao što je to omugćeno bez problema i u svim zemljama okruženja. Usvajanjem jedinstvenog Zakona uštede na državnom nivou bile bi veće, a svaki pacijent bi imao šansu za novi početak.

Potpredsjednik Dunović je jasnog stava da ljudski život nema alternativu, te da svi zakoni koji definišu bolja prava pacijenata u našoj zemlji moraju biti prioritet i jasno definisni u korist bolesnika. Samo sistemski mogu biti riješeni problemi i ovog Udruženja, a smatra da nema nikakve prepreke u jasno definisanom Prijedlogu Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja. Mišljenja je da treba krenuti u aktivniju kampanju o podizanju svijesti građana o ovom problemu i transplantaciji organa općenito. Apelira i na Federalno ministarstvo zdravstva, koje u saradnji sa Udruženjem DiTB, može ubrzati taj proces i dijaliziranim i transplantiranim bolesnicima omogućiti zdravlje i dostojanstveniji život.