Podjela zaštitne opreme DC u Federaciji BiH

ZZOiRO F BiH donirao 5000 zaštinih maski za dijalizne pacijete u F BIH
14. svibnja 2020.
Covid-19 potpuno zaustavio transplantaciju organa u F BiH
17. kolovoza 2020.
Prikaži sve

Podjela zaštitne opreme DC u Federaciji BiH

Nakon što je Upravni odbor Udruge dijaliziranih i transplantiranih F BiH donio odluku o raspodjeli 5400 zaštitnih maski, danas smo iste rasporedili na svih 18 dijaliznih centara u F BiH.
Ostaje nam još samo pronaći najbolji način za isporuku do krajnjih korisnika a to su pacijenti na dijalizi.
Kod primitka ove donacije potrebno je da POTVRDU o prijemu potpiše predstavnik pacijenta na dijalizi i voditelj dijaliznog centar ili tehničar/medicinska sestra na dijalizi.
Potvrda se šalje u tri primjerka od kojih jedan ostaje u DC a dva se vračaju u našu Udrugu.
Tako ćemo imati pravilnu, poštenu i transparentnu raspodjelu zaštitne opreme, a istom potvrdom ćemo opravdati donaciju našim donatorima.