Dr.Tulumović: Teško satnje u dijaliznim centrima u F BiH