dr.Mara Đukić pokrenula inicijativu za hitno rješavanje problema dijaliznih i transplantiranih bolesnika

Predstavnici Donorske mreže BiH i UDiTB F BIH posjetili Udruženje BH novinari
5. rujna 2019.
Žuljević: Životi dijaliznih bolesnika dodatno su ugroženi zbog zastarjelih aparata
8. rujna 2019.
Prikaži sve

dr.Mara Đukić pokrenula inicijativu za hitno rješavanje problema dijaliznih i transplantiranih bolesnika

189. sjednica Vlade Federacije BiH

“Vlada Federacije BiH je, na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva zdravstva, ocijenila prihvatljivom inicijativu za hitno rješavanja problema dijaliziranih bolesnika s ciljem stvaranja uslova za početak primjene programa transplantacije bubrega, koju je podnijela poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH DR.MARA ĐUKIĆ. Federalno ministarstvo zdravstva, zajedno sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, zdravstvenim ustanovama, nevladinim sektorom i drugim partnerima, kontinuirano provodi aktivnosti na unaprjeđenju programa transplantacije, a posebno na razvoju donorskog programa, te će, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti takve aktivnosti kako bi građanima Federacije BiH bilo omogućeno rješavanje sve većih zdravstvenih potreba iz oblasti transplantacije.”