Donacija zaštitne opreme- Roche doo

Medijske objave Covid-19-dijaliza
9. travnja 2020.
𝐎𝐒𝐈𝐆𝐔𝐑𝐀𝐍𝐈 𝐕𝐈𝐙𝐈𝐑𝐈 𝐙𝐀 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐈𝐍𝐒𝐊𝐎 𝐎𝐒𝐎𝐁𝐋𝐉𝐄 𝐔 𝐒𝐕𝐈𝐌 𝐃𝐈𝐉𝐀𝐋𝐈𝐙𝐍𝐈𝐌 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐈𝐌𝐀 𝐔 𝐅 𝐁𝐈𝐇 !
20. travnja 2020.
Prikaži sve

Donacija zaštitne opreme- Roche doo

Zahvaljujemo se farmaceutskoj tvrci Roche doo za donaciju zaštitne opreme koju su ovih dana dobili dijalizni centri u F BiH.
Riječ je o zaštitnim maskama, rukavicama i dezinfekcijskom sredstvu za pacijente na dijalizi
Radilo se o manjem broju komada pa smo to nekako rasporedili na manje DC.
Ipak, bez obzira na sve HVALA