Direktorica ZZOiRO F BiH u posjeti UDiTB F BiH

Iz tiska o Europskim igrama
27. lipnja 2018.
In Honor of My Donor – Knjaževac Srbija
25. rujna 2018.
Prikaži sve

Direktorica ZZOiRO F BiH u posjeti UDiTB F BiH

 

Danas su doc.dr.sc.Vlatka Martinović direktorica ZZOiRO #FBIH i g.Adnan Berberović predstavnik službe za mrdicinsko-farmaceutske poslove posjedili našu udrugu gdje smo održali jedan jako kvalitetan sastanak.
Kao Udruga, iznjeli smo probleme koje imaju dijalizni centri a vezano za repromaterijal, sa posednim osvrtom na filtere, igle, otopine i dializne sisteme. Govorili smo i o ne blagovremenoj dostavi lijeova koji prate dijalizu kao što su željezo eritropoetin,zemplar itd. Tražili smo da zajedničkim snagama na esencijalnu listu uvrstimo lijek Mimpara kojeg diajlizni pacijenti sve više traže. Nadalje, razgovaralo se i o liječenju u inozemstvu, refundaciji troškova za neke lijekove i liječničke preglede koji se rade izvan BiH. Tražili smo da nam ova institucija pošalje naputke kako i na koji način pacijent sa dijalize može besplatno obaviti dvije-tri dijalize u Hrvatskoj što je aktuelno posebno ljeti kada bi neki od dializnih pacijenta ljetovali na Hrvatskoj obali. Također smo ukazali i na nisku cijenu prijevoza pacijenta na HD koja stoji još od prije 10-15 godina kada je cijena goriva bila 1,5 km.
Ukazali smo i na problem lijeka Valcyte koji koriste pacijenti nakon transplantacije.
Razgovaralo se i o obradi pacijenta za listu čeknja za transplantaciju, o lošim aparatima na hemodijalizama u F BiH (oni za ovaj dio nisu nadležni ali smo im prenijeli informaciju).
Sve u svemu zaključak je da suradnja između nas kao pacijenta i naših Udruga i ZZOiRO mora biti puno puno bolja.
Direktorica je rekla da ona i njene službe stoje na raspolaganju po svim pitanjima za koja je nadležna ova institucija.