Centar civilnih inicijativa-NVO-Fond solidarnosti

Urađene dvije transplantacije bubrega
11. veljače 2023.
Izgradnja nove hemodijalize u Travniku
22. veljače 2023.
Prikaži sve

Centar civilnih inicijativa-NVO-Fond solidarnosti

FOND SOLIDARNOSTI F BiH je bila današnja tema sastanka predstavnika Centra Civilnih Inicijativa 🇧🇦 i predsatvnika Udruga i Udruženja iz F BiH.

Iz Fonda solodarnosti se financira liječenje najtežih bolesnika, kao što su onkološki, liječenje u inozemstvu, lijčenje dijalizom, obrade donora i primatelja za transplantaciju kao i sama transplantacija te razna druga izdvajnja po pitanju zdravstvenih usluga.

Svjedoci smo da se na dijalizi iz godine u godinu događaju situacije da se u terapiju uključuju sve nepoznatiji i jeftiniji lijekovi. Fond raspolaže određenim sredstvima prikupljenim većinom od doprinosa zdravstvenog osiguranja(ZO) građana. Međutim, po Zakonu bi Vlada F BiH trebala svake godine uplatiti onoliko sredstava koliko se prikupi od doprinosa ZO. Ali Vlada F BiH krši svoj Zakon i godinama ne uplaćuje novac u Fond solidarnosti koji bi omogućio bolje i kvalitetnije liječenje pacijenta čiji životi ovise o Fondu solidarnosti. CCI će zajedno sa Udruženjima u F BiH pokušati promijeniti te stvari i na neki način doći u poziciju da primora Vladu da novac koji pripada pacijentima uplati u Fond.