Aktivnosti UDiTB F BiH vezana uz virus Covid-19

Gostovanje na TV Al Jazzeera Balkans
12. ožujka 2020.
Medijske objave Covid-19-dijaliza
9. travnja 2020.
Prikaži sve

Aktivnosti UDiTB F BiH vezana uz virus Covid-19

Sadržaj e mail poruke koju smo kao #UDiTBFBIH poslali Federalnom ministarstvu zdravstva, Centru za transplantacijsku medicinu i Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH :

Poštovani,
Obraćamo vam se iz Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika F BiH a vezano za novonastalu situaciju oko korona virusa:
MOLIMO VAS DA, u skladu sa svojim mogućnostima, OSIGURATE DOVOLJNU KOLIČINU ZAŠTITNIH SREDSTAVA: MASKE, RUKAVICE I DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA ZA SVE DIJALIZIRANE I TRANSPLANTIRANE PACIJENTE U
F BIH!
Naime, poznato je da su virusom ugrožene sve osobe koje imaju problem sa imunitetom a u tu skupinu osoba ulaze diajlizirani i transpalntirani pacijenti.
Dijalizirani pacijenti su u jednoj jako opasnoj situaciji jer su primorani da svaki drugi dan idu na dijalizu i budu priključeni na dijalizne aprate te je nemoguće izbjeći kontakte, kako sa drugim pacijentima tako i sa medicinskim osobljem.
Također, transplantirani pacijenti koji uzimaju imunosupresivnu terapiju, čiji je imunitet uvijek na niskoj razini su jako ugrožana populacija.
Transplantirani pacijenti imaju potrebu za odlazak na kontrole ili preuzimanje lijekova i druge neophodne aktivnosti, čime također ulaze u rizik da se zaraze virusom što bi po veliku većinu sigurno bilo kobno, a osim toga postoji velika vjerovatnoča da zaraze i medicinsko osoblje i svoje bliže sa kojima žive.

Stoga Vas MOLIMO da za ovu bolesničku populaciju na vrijeme osigurate navedena zaštitna sredstva.

Unaprijed HVALA NA RAZUMIJEVANJU!