Tribina u Cazinu
29. rujna 2020.
Sastanak u Federalnom ministarstvu zdravstva
12. listopada 2020.

“Etički i religijski aspekti DONIRANJA ORGANA”

U Sarajevu Okruglim stolom obilježen Europski dan darivanja organa i zahvale donorima.

U organizaciji Donorske mreže u BiH i Udruženja/Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika F BiH u Domu Mladih u Sarajevu organiziran je okrugli stol na temu “Etički i religijski aspekti doniranja organa” a u povodu Europskog dana doniranja organa i zahvale donorima. Naime, na temelju odluke Vijeća Europe, svake druge subote u 10. mjesecu obilježava se ovaj dan da bi su ukazalo na veliku potrebu za darivanjem organa, kako bi se spasili životi teških bolesnika. Na početku okruglog stola prigodno su se obratili i pozdravili prisutne i goste, predsjednica Donorske mreže u BiH prof.dr.Halima Resić i predsjednik Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika F BiH g.Tomislav Žuljević. Poznato je da religija, i religijske zajednice u Svijetu pa tako i kod nas imaju jako veliku ulogu kod edukacije i tumačenja darivanja i presađivanja organa , kako bi razbili tabue i predrasude kod građana. Na današnjem okruglom stolu , svoje učešće su uzeli prof. Dr.fra Velimir Valjan ispred rimokatoličke crkve, prof.dr.Darko Đogo kao predstavnik srpske pravoslavne crkve i doc.dr.Orhan Jašić predstavnik islamske vjerske zajednice. Bila su to odlična izlaganja, a sva tri govornika su istakli kako njihove religijske zajednice uvijek afirmativno govore o darivanju organa iz čega se da zaključiti da niti jedna velika vjerska konfesije u BiH nije protiv darivanja i presađivanja organa. Svoj doprinos ovom događaju dali su i prof.dr.Senaid Trnačević koji je govorio o transplantaciji organa u BiH kao i dr.sci Nermina Rizvanović iz KB Zenica koja je govrila o moždanoj smrti i ulozi transplant koordinatora kod utvrđivanja smrti mozga i eksplantaciji organa. Prije i u toku održavanja okruglog stola, vrijedni članovi Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenta KS su na isturenom štandu, gdje se mogla potpisati donorska kartica, dijelili promotivni materijal i razgovarali s građanima na temu donacije i transplantacije organa. Nakon diskusije i zaključaka okrugli stol je zatvorila predsjednica DM u BiH prof.dr. Halima Resić