2. Izvještajna Skupština Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika F BiH

Sarajevo: Centralna manifestacija održavanja dana bubrega
27. ožujka 2016.
Javna Tribina u povodu Svjetskog dana bubrega: BUBREZI ZA ŽIVOT
27. ožujka 2016.
Prikaži sve

2. Izvještajna Skupština Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika F BiH

Dana 13.03.2016. u Hotelu Grand u Sarajevu održana je 2. Izvještajna Skupština U DiTB F BiH. Na Skupštini su prisustvovali gotovo sva Udruženja i Udruge sastavnice U DiT B F BiH.

Na dnevnom redu su se našle slijedeće točke:

  1. Izvješće o radu za 2015.
  2. Financijsko izvješće za 2015.
  3. Plan i proigram rada za 2016.
  4. Prijedlog prijema Udruženja dijalizni pacijenata Konjic u U DiTB F BiH
  5. Razrješenje starih i kooptiranje novih čalanova UO U DiTB F BIH
  6. Razno

Skupštinom je predsjedavao predsjednik Skupštine g. Enes Samarđić, a nakon što smo iscrpili sve točke dnevnog reda, Skupština je završila rad uz donošenje određenih odluka i smjernica za rad Udruženja u narednih godinu dana. Nakon završetka Skupštine, za sve sudionike, upriličena je domjenak i druženje.